Virtuální volební program

Kdyby se mi chtělo na podzim kandidovat do poslanecké sněmovny, jak by asi vypadal můj program? Sepsal jsem si pár bodů.

Sociální systém

 1. Okamžité zrušení porodného a přídavků na děti, nahrazení stejně štědrými daňovými odpočty (= zamezení stavu, kdy dítě je pro některé skupiny lidí něco jako výrobní prostředek).
 2. Sociální dávky dlouhodobě nezaměstnaným vázány na vykonávání práce (i kdyby to mělo být přeskupování cihel z jedné hromady na druhou; to samé by se týkalo vězňů).
 3. Zrušení úřadů práce, ponechání informačního systému pro nabídku a poptávku pracovních míst.
 4. Státní sociální a důchodové pojištění (resp. daň) by přestalo být povinné a zůstalo by pouze dobrovolnou variantou. Kdo by chtěl, nechť se zajistí, jak uzná za vhodné.

Finance, daně

 1. Zrušení dědických daní, daní z převodu nemovitostí atd. a související restrukturalizace finančních úřadů.
 2. Maximální možné zjednodušení podnikání. Nebránil bych se ani úplnému zrušení povinnosti mít živnostenský list – podnikání by mělo být přirozeným lidským právem.

Státní správa

 1. Co nejvíce agendy nahradit chytrými informačními systémy, regulace stavu úřednictva.
 2. Všude zavést hierarchickou strukturu řízení zaměstnanců, zrušit platové třídy a nahradit osobní mzdou.
 3. Úředník je osobně odpovědný za následky svých rozhodnutí. Tedy takové ty různé pokuty za předražené zakázky a další vědomé pochybení by neplatil stát státu, ale vždy úředník, který to podepsal (a dostal za to odměnu).

Zdravotnictví

 1. Státní zdravotní pojištění (resp. daň) nebude povinné pro ty, kdo si sjednají jeho komerční obdobu.
 2. Běžné zdravotní úkony (dejme tomu do 1000 Kč) hradí pacient v hotovosti; pokud chce, přeposílá fakturu své zdravotní pojišťovně k následnému proplacení.
 3. Zrušení regulačních poplatků za návštěvu lékaře (v souvislosti s bodem 2), poplatky za recept a pobyt v nemocnici zůstávají. Kdo má pojištění komerční, řídí se pravidly své pojišťovny.

Průmysl, doprava

 1. Postupná privatizace ČD.
 2. Možnost stavby soukromých silnic a dálnic.
 3. Liberalizace a privatizace energetického průmyslu.
 4. Privatizace dalších státních podniků (kde je to jen trochu možné).

Zemědělství

 1. Konec dotování výroby biopaliv.

Kultura

 1. Vrácení církevního majetku a okamžité ukončení dotování církví ze státního rozpočtu.

Školství

 1. Postupný přechod z veřejného financování na školné u VŠ (časem zvážit i pro střední a základní školy); vždy kompenzováno příslušným snížením daní.
Ale kandidovat fakt nebudu, byl bych nevolitelný :-)

5 komentářů

Almad

+1 hlas!

Lone Star

Pár připomínek a doplnění:

Sociální systém

1. Okamžité zrušení VŠECH sociálních dávek, pobíraných pracujícími lidmi (= plátci daně z příjmu fyzických osob) a jejich nahrazení daňovými odpočty ve stejné výši (= je nesmysl, když mi stát vezmě sumu N na daních, a zároveň mi z daní vyplatí sumu M – nejefektivnější řešení je když mi vezme rovnou jen N-M).

2. Sociální dávky dlouhodobě nezaměstnaným max. ve výši stanoveného životního minima – a vyplácené (alespoň částečně) formou poukázek (potraviny, ošacení) a přímých úhrad za služby (nájemné)

(naopak vázat je na vykonávání nesmyslné práce (přeskupování cihel z jedné hromady na druhou) za moc efektivní nepovažuju…)

3. souhlas

4. souhlas za podmínky, že ten, kdo se nezajistí dobrovolně sám (jak uzná za vhodné), nemá nárok na žádné sociální zabezpečení ze strany státu…

alternativně řešit kombinací povinné a dobrovolné složky, přičemž povinná by zajišťovala max. životní minimum (viz 2)kompenzováno

Finance, daně – souhlas, s doplněním:

3. rovná procentní sazba daně z příjmu FO

4. maximální možné zjednodušení daňového přiznání

5. možnost asignace části odvedených daní

6. zprůhlednění systému daňových úlev a zvýhodnění

Státní správa – souhlas bez výhrad (zvláště bod 3)

Zdravotnictví

Státní zdravotní pojištění – analogicky sociálnímu systému (viz výše) – povinné pojištění s jasně definovaným standartem toho, co pokrývá – vše nad rámec tohoto standartu si občan hradí sám (nebo ze svého dobrovolného připojištění) – (to ovšem neznamená, že standard má automaticky zahrnovat tu nejdražší a nejlepší péči, jak chce KomoušK)

zbytek taky souhlas, našlo by se i pár dalších nápadů ;-)

leč obávám se, že s touhle politikou bychom byli extremisty nejen v ČR, ale i v celém SESRu :-(

Hans

Díky za doplnění, brzy plánuju vydat kompletnější verzi.

Co se týče „přeskupování cihel“ – uvedl jsem to jako extrémní případ – nemám pocit, že by nebyla k dispozici i podstatně užitečnější práce. Nicméně jako krajní případ zabránění pocitu, že peníze lze brát za nic, by to myslím bylo fajn.

Ano, program je velmi extremistický (a to je to ještě takový můj nejlevější kompromis) – lid chce své sliby, aby následně mohl nadávat na jejich logické důsledky.

CraZ

Jo, to by slo :-)

Lone Star

ad „přeskupování cihel“ – chápu tě (i s tím „zabráněním pocitu, že peníze lze brát za nic“… Jenže ono to má (jako ostatně všechno) více aspektů:

1. pokud jim přikážeš smysluplnější práci (třeba zametání ulic), tak zároveň tu smysluplnější práci vezmeš někomu jinému (třeba soukromníkovi, který má úklidovou firmu…) – tím pádem soukromník zkrachuje, jde na pracák a kruh se uzavírá :-(

2. nesmyslná práce („přeskupování cihel“) zase nikoho k ničemu nemotivuje (ba naopak) – troufám si tvrdit, že pokud by byla výplata sociálních dávek podmíněna nesmyslnou prací (navíc nejspíš manuální), tak se potenciální příjemci dávek na tyto vykašlou a budou si obstarávat obživu kriminální činností (ano, můžeš namítnout že je pak můžeme zavřít – ale nebudou náklady na jejich věznění (a s tím související policejní atd. aparát) vyšší než vyplácené dávky?) Jak se říká – „Daně jsou výpalné, které platí střední třída za to, aby ti nejchudší nepovraždili ty nejbohatší“ :-/

3. dovedu si představit dost prací, které je třeba udělat a nmejsou na ně zdroje (ať už soukromé nebo státní) – kupříkladu digitalizace sbírek národní knihovny (a našlo by se dost podobných…) – ale, upřímně řečeno, nevěřím že by tuto činnost mohli vykonávat občané, z nichž se rekrutuje většina dlouhodobě nepracujících :-)

Takže bych to viděl tak jak píšu výše

- dlouhodobé sociální dávky vyplácet jen ve výši zajišťující nejnutnější přežití (životní minimum) – jsme přece jen humanisté (ač asociální pravičáci), a nechceme nikoho nechat chcípnout ve škarpě (jako sociální levičák Karel :-D))

- vyplácet je spíše formou přímých úhrad (nájemné, energie) a stravenek/poukázek, v hotových penězích jen minimum (pokud se to někomui zdá ponižující, pak ty dávky v této formě pobírat nemusí – není to povinné)

- každý by se mohl dle libosti soukromě připojistit pro případ ztráty pravidelného příjmu (a pak by to co dává a to co dostane záleželo jen na podmínkách uzavřené pojistné smlouvy)

Reagovat