Virtuální volební program

Kdyby se mi chtělo na podzim kandidovat do poslanecké sněmovny, jak by asi vypadal můj program? Sepsal jsem si pár bodů.

Sociální systém

 1. Okamžité zrušení porodného a přídavků na děti, nahrazení stejně štědrými daňovými odpočty (= zamezení stavu, kdy dítě je pro některé skupiny lidí něco jako výrobní prostředek).
 2. Sociální dávky dlouhodobě nezaměstnaným vázány na vykonávání práce (i kdyby to mělo být přeskupování cihel z jedné hromady na druhou; to samé by se týkalo vězňů).
 3. Zrušení úřadů práce, ponechání informačního systému pro nabídku a poptávku pracovních míst.
 4. Státní sociální a důchodové pojištění (resp. daň) by přestalo být povinné a zůstalo by pouze dobrovolnou variantou. Kdo by chtěl, nechť se zajistí, jak uzná za vhodné.

Finance, daně

 1. Zrušení dědických daní, daní z převodu nemovitostí atd. a související restrukturalizace finančních úřadů.
 2. Maximální možné zjednodušení podnikání. Nebránil bych se ani úplnému zrušení povinnosti mít živnostenský list – podnikání by mělo být přirozeným lidským právem.

Státní správa

 1. Co nejvíce agendy nahradit chytrými informačními systémy, regulace stavu úřednictva.
 2. Všude zavést hierarchickou strukturu řízení zaměstnanců, zrušit platové třídy a nahradit osobní mzdou.
 3. Úředník je osobně odpovědný za následky svých rozhodnutí. Tedy takové ty různé pokuty za předražené zakázky a další vědomé pochybení by neplatil stát státu, ale vždy úředník, který to podepsal (a dostal za to odměnu).

Zdravotnictví

 1. Státní zdravotní pojištění (resp. daň) nebude povinné pro ty, kdo si sjednají jeho komerční obdobu.
 2. Běžné zdravotní úkony (dejme tomu do 1000 Kč) hradí pacient v hotovosti; pokud chce, přeposílá fakturu své zdravotní pojišťovně k následnému proplacení.
 3. Zrušení regulačních poplatků za návštěvu lékaře (v souvislosti s bodem 2), poplatky za recept a pobyt v nemocnici zůstávají. Kdo má pojištění komerční, řídí se pravidly své pojišťovny.

Průmysl, doprava

 1. Postupná privatizace ČD.
 2. Možnost stavby soukromých silnic a dálnic.
 3. Liberalizace a privatizace energetického průmyslu.
 4. Privatizace dalších státních podniků (kde je to jen trochu možné).

Zemědělství

 1. Konec dotování výroby biopaliv.

Kultura

 1. Vrácení církevního majetku a okamžité ukončení dotování církví ze státního rozpočtu.

Školství

 1. Postupný přechod z veřejného financování na školné u VŠ (časem zvážit i pro střední a základní školy); vždy kompenzováno příslušným snížením daní.
Ale kandidovat fakt nebudu, byl bych nevolitelný :-)

Politik už zase ví, kolik je čeho potřeba

Už dvacet let se snažíme oprostit se od centrálního plánování (kdy rozhodoval politik) a jeho následků a přenechat rozhodování o našich životech na nás samotných.

A pak si člověk přečte tohle.

Vsadím se nicméně, že tomu prostý lid nadšeně zatleská, protože i to rozhodování o sobě samém ho (vedle přemýšlení) dost bolí.

Jen čekám, za jak dlouho po příštích volbách nějaký přemoudrý politik pronese: „Pekáren je moc, místo pěti tisíc by stačilo deset. Soukromých zemědělců je moc, stačilo by jedno JZD.“

← Novější články