Proč opovrhuji levicovými politiky

Pomáhat potřebným z vlastních prostředků a na základě vlastního uvážení je velmi šlechetné a neznám nikoho, kdo by proti tomu cokoliv namítal. Říká se tomu solidarita (pojetí solidarity v tomto smyslu se však postupně vytrácí).

Naproti tomu levicoví politikové si solidaritu představují jinak. Přesvědčují nás, že když nařídí pomoci určité skupině lidí z kapsy jiných, zasluhují za to přinejmenším stejné uznání, jako by pomohli ze svého (někteří ani neváhají to tak prezentovat). Proto se mi vždy otvírá kudla v kapse, když slyším nějakého vypaseného soudruha blábolit něco o tom, jak je jejich strana solidární. Není – solidarita je výhradně jev popsaný v prvním odstavci.

Levicoví politikové ovšem trpí ideou (získanou patrně aplikací pravidla podle sebe soudím tebe), že pouze dobrovolnými dary by se na všechny potřebné nevybralo. S tím lze souhlasit za předpokladu, že mezi potřebné řadí především sebe samé. Neboť aplikací ryze dobrovolné solidarity by se na různé vyžírky opravdu moc peněz nesešlo (ať už tím myslíme různé profesionální chudé zneužívající sociálních dávek, nebo politiky sedící na penězovodech na straně druhé).

Politik, který věří v ideu sociální rovnosti a chce jedněm brát a druhým dávat, je sice škodlivý, ale aspoň ho lze (částečně) tak nějak lidsky chápat. Mnohem větší pozor je ale třeba dávat na politika, který si na falešné solidaritě založil svůj byznys a dají se u něj pozorovat zásadní rozpory mezi slovy a činy. Třeba takový milionář volající po dani pro milionáře je podezřelý – a jeho chování svědčí o tom, že kontrolou nad vybranými penězi a korupcí získá značně víc, než na té prosazované dani sám odvede.

Oni jsou vůbec milionáři nalezlí do levicových stran krajně podezřelí. Chtějí-li být solidární, mohou tak činit sami a ze svého, jako tisíce dalších; vstupovat do rádobysolidární politické strany netřeba. Jejich zájmy jsou tedy jiné, než tvrdí svému voliči. Ten na to ovšem, k jejich radosti, ještě nepřišel…

3 komentáře

Lone Star

+1

už jsem tady jednou citoval Benjamina Kurase:

?Brát na vědomí povinnost pomáhat slabším, protože jsme silnější, je princip pravicový a jmenuje se šlechetnost. Pěstuje v nás svobodu, demokracii, mír, laskavost, píli, prosperitu a radost ze života.

Domáhat se automatického práva na pomoc od silnějších, protože jsme slabší, je princip levicový a jmenuje se závist. Pěstuje v nás závislost, totalitní myšlení, nevraživost, vydírání, zločinnost, vzpoury, revoluce, glajchšalt, lenost, bídu a mrzutost.?

Hans

Ano, na něj jsem si taky vzpomněl a trochu jeho ideu rozvedl.

Vasek

Ocituji hrdě sám sebe :)

Článek http://zrcadlo.blogspot.com/2009/01/politika-pravice-nebo-levice.html

„…pro efektivní fungování levicového konceptu je nezbytné přesvědčit a aktivně zapojit všechny lidi, jinak se systém hroutí…zapojit všechny lidi, udělat levicový ráj, je naprosto nereálné a je zbytečné se o to pokoušet, přináší to miliony mrtvých…pravice věří v jednotlivce, levice v kolektiv. Já nemám takovou důvěru v tento stát a jeho mechanismy, abych mohl být levičák…“

Reagovat