Pár hintů pro programátory začínající s Windows x64

Nedávno jsem adaptoval instalátor jedné aplikace, aby běžel bez problémů i na 64bitových Windows a zde se podělím o pár poznatků.

Nejprve jsem potřeboval zjistit, zda je moje aplikace zrovna spuštěna na systému 32bitovém nebo 64bitovém. Nápady s kontrolou velikosti číselných datových typů je třeba zavrhnout, ta by se totiž určila natvrdo již během kompilace a ne až při spuštění aplikace.

Architektura procesoru je uložená v proměnné prostředí Windows s názvem PROCESSOR_ARCHITECTURE, kde najdete buď „x86″ nebo něco jako „AMD64″ (i na Intel procesorech). Má to ale jeden háček – funkce GetEnvironmentVariable() v klidu vrátí „x86″ i na 64bitovém systému, voláte-li ji z 32bitové aplikace. Tudy cesta také nevede.

Informaci je potřeba vyčíst z registru, to funguje spolehlivě:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment\PROCESSOR_ARCHITECTURE
Další zajímavá vlastnost 64bitových Windows je oddělený přístup do části registrů. 32bitová aplikace pracuje s jinými registry, než 64bitová (týká se větve Software\ jak v HKEY_LOCAL_MACHINE, tak v HKEY_CURRENT_USER). Větve pro 32bitové aplikace jsou umístěny pod uzlem Wow6432Node, přistupuje se k nim však zcela transparentně.

Co však v případě, pokud potřebujeme přistupovat v 32bitové aplikaci do 64bitové části registru nebo naopak? Řešení je poměrně jednoduché, existují speciální příznaky pro samDesired parametr funkcí RegCreateKeyEx(), RegDeleteKeyEx() a RegOpenKeyEx(): KEY_WOW64_64KEY a KEY_WOW64_32KEY.

Z 32bitové aplikace tak můžeme otevřít klíč v 64bitové části registru třeba takto:

RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, regPath, 0, KEY_READ | KEY_WOW64_64KEY, &hKey);
Toť zatím vše, příště možná něco třeba o podepisování ovladačů a utilitě DpInst.exe :)

Reagovat