Jak popularizovat EU?

Rozbíhá se nová snaha, jak mezi lidmi popularizovat EU. Něco podobného čtu letos už asi popáté, ale proč ne. Třeba z toho konečně vyleze něco jiného, než fanatičtí a nekritičtí Jasánci, kteří nás poučují, že díky EU už nemusíme po návratu z dovolené na výslech apod., čímž dosahují leda dalšího nárůstu odporu proti této instituci. Ovšem spíš tomu nevěřím. Ale třeba se pletu a paní Pekarová Adamová bude poctivě vyvracet i tyto fámy.

Nemyslím si, že by EU byla nepopulární proto, že se o blahu jí způsobeném nedostatečně informuje. Spíš naopak. Všudypřítomné cedule „postaveno za přispění evropských fondů“ působí spíš otravně. Skutečné dobro nepotřebuje křečovitou sebepropagaci.

Prý je problém, že lidé věří smyšleným zprávám typu vozítka pro děti ve tvaru automobilů budou podléhat technické kontrole“. Není to ale i tím, že v kontextu zpráv přicházejích z EU zní podobné věci nikoliv absurdně, ale celkem uvěřitelně? Není to i tím, že se EU snaží obsáhnout takřka vše a v takovém množství informací je složité až nemožné něco ověřovat?

Jinak velmi souhlasím s tím, že by bylo mnohem užitečnější začít vylepšovat negativa, než přemýšlet, jak dostatečně informovat o pozitivech, aby to ti neinformovaní nevěřící konečně přijali:

Jak bych si třeba já představoval kroky, po kterých by mi EU nevadila a nebral bych ji jen jako (nejspíš?) nutné zlo?

  1. Návrat k původním myšlenkám, tedy zóně volného obchodu a pohybu lidí, zboží a kapitálu.
  2. Nevydávat žádné zákony a nemít politbyro někdy až sovětského typu skládající se z bývalých i současných komunistů prahnoucích po moci nad co nejvíce lidmi.
  3. Zóna volného obchodu fakt nepotřebuje mít vlastní rozpočet a přerozdělovat jakékoliv peníze a vyplácet morálně zničující dotace.
  4. Z EU musí být velmi snadné vystoupit, spíš by se měla snažit fungovat tak, aby k tomu nikdo neměl důvod.
  5. Přestat si hrát na spasitele světa a poroučení větru a dešti (které i kdyby fungovalo, tak bude mít jen zcela nepatrný význam).
  6. Dobrovolnost, decentralizace a různorodost musí zvítězit nad donucením, centralizací a uniformitou.
  7. Příznivcům a představitelům EU nesmí vadit její kritika – kvalitní projekt přeci kritiku bez problémů snese. Snaha uzavřít EU před kritikou do jakési karantény je hloupá a nic dobrého nepřinese. Prezentovat jakoukoliv kritiku jako snahu EU zničit je hysterické a kontraproduktivní.

Tak hodně štěstí – chce to neukazovat EU jako křišťálově čisté pohádkové dobro (kterým není a nikdo vám to neuvěří), přiznat problémy a uvést způsoby, jakými by je šlo řešit a hlavně – přiznat, že o spoustu věcí by se EU ani neměla starat.

1 komentář

Axl

Tak a teď realisticky: jakou pravděpodobnost dáme tomu, že se alespoň 2 z těch 7 bodů splní?

Já dávám 0.00001%

Reálně se vše zhoršuje a bude zhoršovat, protože každá byrokracie má tendenci bobtnat a každá demokracie spěje k socialismu – a čím větší/anonymnější celek to je, tím ty procesy jsou rychlejší.

Ti „umírnění“ politici, kteří vypouštějí věty typu: „EU je rozhodně pozitivem, ale musí se zásadně zreformovat“ (myšleno víceméně směrem daným těmi 7 body), by měli říci i to „B“. Tedy jak dlouho na tu reformu kýženým směrem jsou ochotni čekat. Ať řeknou spíše něco ve stylu: „Pokud se EU do XX měsíců/let nezreformuje tím a tím směrem, pak uznáme, že další čekání je bláhovost a zvolíme EXIT“.

Reagovat