Deset rad zdravého rozumu

  1. Prosperitu nelze založit na bezstarostném zacházení s financemi.
  2. Slabí se neposílí oslabením silných.
  3. Malí nevyrostou omezováním velkých.
  4. Chudým nepomůže zničení bohatých.
  5. Mzda pracovníků se nezvýší utačováním těch, z jejichž peněz je placena.
  6. Nedostaneš se z problémů, když utratíš víc, než vyděláš.
  7. Spolupráci lidí neposílíš zvyšováním nenávisti.
  8. Jistotu nezajistíš vypůjčenými penězi.
  9. Charakter a odvaha se neposílí zničením lidské iniciativy a nezávislosti.
  10. Lidem nepomůžeš, když jim soustavně děláš to, co nechceš, aby dělali tobě.
Ach, jak by bylo krásné, kdyby tuto sadu elementárních pravidel dokázala pochopit alespoň polovina populace…

Reagovat